Poradenství pro rodiče

Zuzana Masopustová, Ph.D.
Pellicova 40/8b, Brno 602 00 - zvonek PSYCHOTERAPEUTI
www.poradenstviprorodice.cz

Pellicova 40/8b (v posledním patře, zvonek psychoterapeuti)

NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE JSOU DŮLEŽITÉ A VYSVĚTLUJÍ, JAK SE OBJEDNAT

Poradenství probíhá v sudé kalendářní týdny v pátek odpoledne a v liché kalendářní týdny v pátek dopoledne.

Vyberte si datum a čas své konzultace (červeně vyznačená pole jsou termíny a časy, které jsou nyní volné.

Kalendář se otevírá automaticky vždy na den přesně TŘI TÝDNY před termínem konzultací. Konzultace probíhají jen v sudé kalendářní týdny v pátek odpoledne (16:00, 17:00, 18:00 a v liché kalendářní týdny v pátek dopoledne (9:00, 10:00, 11:00). Největší pravděpodobnost, že se Vám podaří objevit volný termín, je tedy v pátky Kapacita poradenství je vzhledem k mému hlavnímu zaměstnání velmi omezená. Aby měli všichni stejnou šanci se objednat, neobjednávám přes e-mail ani telefon.

Vzhledem k tomu, že poradenství poskytuji rodičům, a vím, že nemoci dětí se neptají, kam je rodič zrovna objednaný, a přicházejí, kdy je napadne, nechci zavádět sankce za zrušené termíny, jaké bývají obvyklé u psychoterapeutů. Prosím ale všechny, kteří si termín zarezervují, a následně ho zruší, aby tak na poslední chvíli činili opravdu jen z vážných důvodů, a jinak rušili termín s co největším předstihem, aby se termín mohl zařadit zpět do kalendáře.

Na termíny uvolněné na poslední chvíli budu upozorňovat na facebookové stránce: https://www.facebook.com/poradenstviprorodice/

cena konzultace je 600kč (na webu pod záložkou cena je bohužel uvedena cena špatně a nedaří se mi ji opravit)

Je-li to jen trochu možné, přijďte na konzultaci bez dítěte (Budeme se věnovat tomu, jak můžete svému dítěti pomoci Vy. Není vhodné, aby dítě muselo poslouchat, co Vás na jeho vývoji nebo chování trápí.).

  1. září 2019 se poradenství z důvodu jiných pracovních povinností nekoná (nebude tedy možné se na tento termín objednat).